O Uhelném trhu

Prodej dřevěného uhlí byl do těchto míst přenesen ve 14. st. z Kozího nám. Uprostřed trhu stála kovárna, při ní huť na uhlí, které sem bylo dováženo i z venkovských milířů, a tady prodáváno. Kovárna byla na Uhelném trhu ještě v r. 1807.

Trojúhelník dnešního prostranství Uhelného trhu si zachovává starobylý ráz. Původně bylo toto místo však jen zakončením rozsáhlého Havelského nebo Svatohavelského tržiště, které zabíralo prostor od Celetné ulice až po Skořepku. Nebyly zde Kotce, nebylo zde Stavovské divadlo ani žádné jiné budovy, jen rozsáhlé tržiště s názvem Nové tržiště, protože Staré tržiště bylo na dnešním Staroměstském náměstí. Proto také Nový trh uhelný. Starý uhelný trh byl v rozšířené části Kozí ulice. Později ujalo se zde pojmenování Zelený trh, Zelný trh, Zélný nebo Na zeleném trhu, ale také německy Kohlmarkt. Prodávala se zde zelenina a drobné potřeby pro domácnost, bývaly zde přenosné kuchyňky, kde bylo možné koupit laciné jídlo, kolem roku 1900 převládal už prodej květin. Kovárna s uhlířskou hutí stávala podle pověsti na místě domu, jenž byl prý vůbec nejstarším domem na Starém Městě. V roce 1951 byla do těchto památných míst umístěna kamenná kašna s plastikami Františka Xavera Lederera. Výjev představuje mladého chlapce, jenž podává vinný hrozen sedící dívce. Kašnu nechal vytvořit pražský podnikatel a mecenáš Jakub Wimmer jako ozdobu Nových alejí (dnešní Národní třída). Wimmerova kašna stávala i na jiných místech v Praze, viz Jungmannovo náměstí. Dnes je uprostřed Uhelného trhu obří studna kolektoru. Až bude toto technické zařízení dobudováno, bude klasicistní Wimmerova kašna jistě mnohem lepší ozdobou celého okolí. Na Uhelném trhu se v domě (čp. 423/2, Skořepka č. 9), dům U Šturmů, U Trubačů, U zlaté révy, U zlatého vinného keře, narodil v roce 1826 významný pražský mecenáš, zakladatel průmyslového a později i etnografického muzea Vojta Náprstek.

Na nárožním domě čp. 420 na rohu Uhelného trhu a Skořepky, který byl postaven po požáru v roce 1689 a koncem 18. století klasicistně přestavěn, je pamětní deska, že tady v roce 1787 bydlel Wolfgang Amadeus Mozart.

Jižní stranu Uhelného trhu uzavírá řada měšťanských domů s loubím. Zde se, před naší vinotékou nachází i jedna z pražských historických restaurací U Dvou koček. Na konci loubí se dá projít na nádvoří Platýzu, případně až na Národní třídu.

  • image
  • image2
  • image1
  • image3
  • image4